2013 | Chère Suzy

Greek/ english

.

Νύχτα Μουσείων 2013: Μουσείο (Μνήμη + Δημιουργικότητα) = Κοινωνική αλλαγή

International Museum Day 2014: Museums (Memory+Creativity)=Social Change

ΙΑ/ΕΤΕ, Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146, Αθήνα

National Bank of Greece Historical Archive, Diomidi Mansion, Athens, Greece

επιμέλεια: Μαρία Λεμπέση, Λουίζα Καραπιδάκη

curator: Maria Lebesi, Louisa Karapidaki

18 Μαΐου 2013/ May 18 2013

http://ha.nbg.gr/photographicmaterial/phot_mat_25/InvitationProgramme2.html

.

Μέρος της εγκατάστασης εκτέθηκε στα ΧΑΝΙαRT 2013 – Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων: Διάλογοι της Αριάδνης και της Πηνελόπης, Μέγαρον Τριανόν, Χανιά, Κρήτη, διοργάνωση: Ελαιουργείον Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτη, επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Part of the installation was exhibited at CHANIaRT 2013: Visual Art Journeys in the Regional Unit of Chania: Dialogues of Ariadne and Penelope, Trianon Mansion, Crete, Greece (organised by Olivepress Art Factory, curator: I. N. Arhondakis).

.

Εγκατάσταση

Chère Suzy, 2013 (1ος όροφος, διάδρομος)

Η εγκατάσταση βασίζεται στο οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Πανταζή και συγκεκριμένα στο φωτογραφικό αρχείο του Μίλτου Πανταζή. Εκτίθενται  φωτογραφιες που τραβήχτηκαν στην Αφρική στο διάστημα 1930 με 1950 και στην πλειοψηφία τους είναι πορτραίτα ιθαγενών. Παράλληλα παρουσιάζονται οικογενειακές φωτογραφίες, ντοκουμέντα της ζωής της οικογένειας στην Αίγυπτο, την εποχή που ανθούσε ο εκεί ελληνισμός, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.  Η έκθεση έχει οργανωθεί γύρω απ’  το φωτογραφικό υλικό, ενώ υπάρχει και ένα ηχητικό ντοκουμέντο που αφορά παλιές καταγραφές σε μπομπίνες της ίδιας οικογένειας που ζει πλέον στην Ελλάδα του 1960.  Από την παραπάνω έρευνα και συγκέντρωση του υλικού προκύπτει ένα εικαστικό έργο, το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Παράλληλα, ζωγραφικές αναπαραστάσεις παλιών οικογενειακών φωτογραφιών κεντημένες με κόκκινη κλωστή, (ο Πειραιάς της Ελλάδας και η Γκίζα της Αιγύπτου του ’50 *),   φανερώνουν τις εσωτερικές και υπόγειες σχέσεις, αναδεικνύοντας το χαρακτήρα τους και επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί η άκρη του νήματος στην ιστορία τους. Σκοπός είναι να ανακαλυφθεί η σχέση που υπήρχε και έχει χαθεί, η σχέση κάτω από την επιφάνεια της εικόνας.

Πρόκειται για τη καταγραφή της ζωής μιας μεσοαστικής τάξης, που διαπνέεται από έναν νοτιοευρωπαϊκό κοσμοπολιτισμό, με μικρή έμφαση στο ελληνικό στοιχείο. Η καταγραφή της πορείας μιας ομάδας ανθρώπων, όπου το προσωπικό εμπλέκεται με το συλλογικό. Στην εγκατάσταση προβάλλεται αφενός η καταγεγραμμένη δραστηριότητα και παραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου με εθνολογικά στοιχεία και αφετέρου η προσωπική ζωή των ανθρώπων.

Στις προθήκες κατά μήκος του χώρου έχουν τοποθετηθεί προσωπικά αντικείμενα που είχαν κάποτε και δημόσια χρήση. Τεκμήρια όπως διαβατήρια, περιοδικά, λευκώματα, προσωπικά έγγραφα, βιβλία των οποίων αποσπάσματα ακούγονται ως αφήγηση στο ηχητικό ντοκουμέντο κ.α. σε μια προσπάθεια εμπλοκής του δημόσιου με το ιδιωτικό.

Τέλος οι προσωπικές φωτογραφίες, καταγραφή μιας διαδρομής, βρίσκονται ακουμπισμένες σε ένα τραπέζι, αφημένες ως ανάμνηση, έρμαια στο αδιάκριτο βλέμμα του θεατή.

Ο τίτλος της έργου  Chère Suzy, είναι μια φράση από την προσωπική αλληλογραφία της Suzanne Bèguin  με τον πρώτο της σύζυγο Albert Etienne, η οποία επαναλαμβάνεται σε κάθε γράμμα που ανταλλάσσουν για μια δεκαετία μέχρι το θάνατό της (1981-1991).

*Έλενα Ακύλα, δίπτυχο με τίτλο «Αστικό τοπίο Ι & ΙΙ | Τουρίστες στην πόλη τους», 2009. Ακουαρέλα και μολύβι σε στρατσόχαρτο, κλωστή, φωτογραφικό χαρτί, 21 x 24 εκ.

.2

 

Installation

Chère Suzy, 2013 (1st floor, corridor)

The installation is based on the family archive of the Pantazis family and more specifically on the photographic archive of Milton Pantazis. On display there are pictures taken on Africa between 1930 and 1950, the majority of which are portraits of natives. There are also family portraits, documents of family life in Egypt at the time that Greeks flourished there, in the first half of the 20th century. The exhibition is organized around the photographs, while there is also an audio document of old tapes of the same family, living now in Greece in the ‘60’s. This research and accumulation of material is transformed into an artwork, the family tree. There are also panted depictions of old family photographs, embroidered with red thread, (Piraeus of Greecec and Giza of Egypt in the ‘50’s), which reveal the internal underground relations, emphasizing on their true essence, in an attempt to find the end of the thread in their history. The purpose is to recover the inner relations that are now lost, the relations under the surface of the pictures.

It is about the documentation of the life of a middle upper class, characterized by a south european cosmopolitism, with little emphasis on the greek element. The documentation of a group of people where the personal is interwoven with the collective. The installation depicts on the one hand the recorded activity and production of an artistic work with ethnical elements and on the other the personal lives of the individuals.

In the showcases along the room are placed personal belongings that once had also a public use. Documents like passports, magazines, scrapbooks, personal papers, books excerpts of which are heard as a background in the audio document etc in an attempt to mesh the public with the private.

Finally the personal photographs, documentation of an era are placed on a table, left there as a memory, exposed to the indiscreet gaze of the spectator.

The title of the work Chère Suzy, is a phrase taken from the personal correspondence of Suzanne Bèguin with her first husband  Albert Etienne, repeated in every letter that they exchange for a decade until her death.

*Elena Akyla, diptych entitled “Urban landscape I & II | Tourists in their own city”, 2009. Watercolors and pencil on paper, thread, photographical paper, 21×24 cm.

.

.

.

.

γενεαλογικό δέντρο, κέντημα σε καμβά, 2,24 x 1,00 μ. | the family tree, embroidery, 2,24 x 1,00 m.

γενεαλογικό δέντρο, κέντημα σε καμβά, 2,24 x 1,00 μ. | the family tree, embroidery, 2,24 x 1,00 m.

.

.

.

Φωτογραφικό αρχείο Μίλτον Πανταζή | Milton Pantazis archive

Φωτογραφικό αρχείο Μίλτον Πανταζή | Milton Pantazis archive

.

.

.

.

Λεύκωμα 1962 Μιονέτ Πανταζή | album Mionette Pantazis, 1962

Λεύκωμα 1962 Μιονέτ Πανταζή | album Mionette Pantazis, 1962

.

σελίδα λευκώματος, σχέδιο Μιονέτ Πανταζή, 1962 | album, sketch by Mionette Pantazis, 1962

σελίδα λευκώματος, σχέδιο Μιονέτ Πανταζή, 1962 | album, sketch by Mionette Pantazis, 1962

.

.

.

.

.

(φωτ. Νίκος Καζέρος)

(φωτ. Νίκος Καζέρος)

.

.

ball de tete, King George, Αθήνα, 1963

Ball de Tete, King George, Αθήνα, 1963/ Athens, 1963

.

Αυτόγραφο της Jane Mansfield

Αυτόγραφο της Jane Mansfield

.

Περιοδικό SIGNATURE 59 - Άνοιξη 1979/ Spring 1979

Περιοδικό SIGNATURE 59 – Άνοιξη 1979/ Spring 1979

.

.

.

.

.

Sudan-Juba Hotel, καρτ ποστάλ

Sudan-Juba Hotel, καρτ ποστάλ

.

ACTE D'ORIGINE Marie Annete Beguin

ACTE D’ORIGINE Marie Annete Beguin

.

PASSEPORT Suzanne Louise Pantazis, nee Beguin & Hermione Pantazis

PASSEPORT Suzanne Louise Pantazis, nee Beguin & Hermione Pantazis

.

CERTIFICATE OF MARRIAGE, Sudan, 1944

CERTIFICATE OF MARRIAGE, Sudan, 1944

.

12-7-1950, επιστολικό δελτάριο

12-7-1950, επιστολικό δελτάριο

.

FAMILLE MONATON, Annecy Savoie, επιστολικό δελτάριο

FAMILLE MONATON, Annecy Savoie, επιστολικό δελτάριο

.

Αστικό τοπίο Ι/ τουρίστες στην πόλη τους, Πειραιάς 1953, 21 x 24 εκ., μολύβι και ακουαρέλα σε στρατσόχαρτο, φωτογραφικό χαρτί κεντημένο με κόκκινη κλωστή,  2009 | Urban landscape II/ Tourists in their own city, Piraeus 1953, 21 x 24 cm, watercolors and pencil on paper, thread, photographical paper, 2009.

.

Αστικό τοπίο ΙΙ/ τουρίστες στην πόλη τους, Giza, 21 x 24 εκ., μολύβι και ακουαρέλα σε στρατσόχαρτο, φωτογραφικό χαρτί κεντημένο με κόκκινη κλωστή,  2009 | Urban landscape I & II/ Tourists in their own city, Giza, 21 x 24 cm., watercolors and pencil on paper, thread, photographical paper, 2009.

.

Μουσείο (Μνήμη + Δημιουργικότητα) = Κοινωνική αλλαγή

Τα σύγχρονα αρχεία-μουσεία αποτελούν χώρους πολιτισμού. Παράλληλα με τον παραδοσιακό τους ρόλο (χώροι διαφύλαξης της μνήμης και, κατ’ επέκταση, ιστορίας και πολύπλευρης ερμηνείας της παρελθούσας εμπειρίας) σήμερα συνιστούν χώρους δημιουργίας και κοινωνικής συνεύρεσης, σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία. Με αφορμή το θέμα του φετινού εορτασμού της Νύχτας Μουσείων το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας συνεργάζεται με πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ΚΕΘΕΑ Στροφή) και καλλιτέχνες, δίνοντας χώρο τόσο στην καλλιτεχνική έμπνευση όσο και στον κοινωνικό προβληματισμό.

Συμμετέχουν: Έλενα Ακύλα, Πάκυ Βλασσοπούλου, Oμάδα Εν Φλω, Πηνελόπη Θωμαΐδη – Μαρίνα Σιούτη, Αλεξία Καραβέλα,   Κοσμάς Νικολάου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Κλεώνη Μανουσάκη, Μάγδα Ταμμάμ.

Μαρία Λεμπέση

.

Video: Μαργαρίτα Γκατζογιάννη, Μοντάζ ηχητικού αρχείου: Ελένη Λάτσιου

.

.

International Museum Day: Museums (Memory+Creativity)=Social Change

The contemporary archive-museums are  places of civilization. Along with their traditional role (places of preserving memory and  history,  offering a multidimentional interpretation of the past experience)  today they constitute places of creativity and social bonding, in an ongoing dialogue with society.  On the occasion of this year’s celebration of the  International Museum Day, the National Bank of Greece Historical Archive cooperates with cultural and social institutions (Hellenic Folklore Research Centre of the Academy of Athens, KETHEA: Therapy Center for Dependent Individuals ) and artists, giving prominence to  artistic inspiration together with social issues.

Artists Participating: Elena Akyla, Paki Vlassopoulou, artistic group EN FLO, Pinelopi Thomaidis-Marina Sioutis, Alexia Karavela, Kosmas Nikolaou, Chrysanthi Koumianaki, Kleoni Manousaki, Magda Tammam.

Maria Lebesi

.

Video: Margarita Gatzoyianni, Audio Archive Editing: Eleni Latsiou

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: